Del / Oversæt

Navigation
Stats
Tilfældigt billede
6 Euro (Sex Euro) Mønt
6 Euro (Sex Euro) Mønt
6 Euros / SEX Euros
Sidste Drik
Unikke besøg
Medalje
En medalje (ital.: medaglia, af lat.: metallum, metal) er en møntlignende genstand, der anvendes til ære en person eller organisation for en handling eller et virke. Det er således ikke et betalingsmiddel, selvom dens metal kan udgøre en pengemæssig værdi.

Medaljer præges i blødt metal såsom fint guld og sølv, kobber med efterfølgende bronzering, til tider endda også i platin, tin eller bly. Den præges flere gange och glødes imellem hver prægning. Forsiden kaldes advers og bagsiden revers præcis som med mønter.

Historie
Under antikken gjordes ingen egentlig forskel mellem mønter og medaljer. Medaljer forekommer således at have været gangbare som betalingsmidler. Græske medaljer kendetegnes med en kunstfærdighed, som selv i dag anses for at være uopnåeligt. Kun et fåtal af disse er fortsat bevarede. De romerske var dog meget mere enkle.

Ved slutningen af 1300-talet blev kunsten med at fremstille medalje genoplivet i Italien og vandt efterhånden indpas i flere forskellige andre kulturer. Til at starte med, fremstillede man medaljerne i forme, men det gjorde resultatet groft og ujævnt, så man fandt det nødvendigt at ciselere afstøbningerne med gravstikler.

I 1500-tallet begyndte man at præge dem med stålstempler, i lighed med mønter. Dog ciseleredes medaljer fortsat af konstnerer som Benvenuto Cellini og Raibolini. Tættest på den italienske medaljekunst står den tyske gennem sin kraftige karakteristik hvilket optog guldsmedene i Nilmberg og Augsburg. Den ypperste på dette område var Albrecht Diirer.

Hollænderne slog under 1500- og 1600-tallet en usædvanligt stor mængde medaljer, som har fået historisk interesse, deriblandt flere satiriske. Efter reformationen ejede selv kirkelige personer medaljer, og det blev et almindeligt syn blandt både mænd og kvinder at bære medaljer som en del af deres personlige udsmykning.

Gennem 1700-tallet var det særdeles populært at slå medaljer over mange forskellige handlinger.

I dag tildeles medaljerne ofte i sportslige konkurrencer eller lignende hvor man kan udpege vindere. Det er således praksis at nr. 1 (vinderen) tildeles guld, mens nr. 2 tildeles sølv og nr. 3 bronze.